ความเห็น 4364

คนโง่ขอวิเคราะห์ญาณวิทยา ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์

ดอกบัว
IP: xxx.44.14.194
เขียนเมื่อ 

ดูจากประวัติแล้ว อาจารย์ธวัชชัยก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติทางการศึกษาที่ยอมรับว่าไม่ธรรมดา การได้รับความรู้ในทางโลกหลายด้านหลายประการนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยจรรโลงโลกนี้ค่ะ ไม่แปลกและเห็นด้วยที่อาจารย์บอกไว้ในประวัติว่าศาสนาเป็นเรื่องเฉพาะตัว และไม่ต้องบอกใครว่านับถือศาสนาอะไร หากอาจารย์เป็นพุทธศาสนิกชน ก็อยากชักชวนให้ลองศึกษาธรรมะ หรือปฏิบัติธรรมดูบ้าง จะได้พบว่านอกจาก"ปัญญา" ในทางโลก ๆ ที่อาจารย์มีทุนอยู่มากกว่าคนอื่นแล้ว "ปัญญา" ในทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการเรียนรู้จากการ "ปฏิบัติ"เองตามแนวทางของพระพุทธองค์นั้นจะช่วยส่งเสริมปัญญาในทางโลก และช่วยสร้างสรรค์โลกนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้น