ความเห็น 43367

การคิดและพูดแบบ Optimistic กับ Pessimistic ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอเริ่มหัดด้วยคนค่ะ  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โอ๋ค่ะ