ความเห็น 431741

บรรณารักษ์คือใคร ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณบรรณารักษ์ประภาพร

  • ห้องสมุดคุณบรรณารักษ์ประภาพร ผมได้มีโอกาสเข้าไปใช้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับ ช่วงกีฬา 8 สถาบันครับ ...
  • ผมถือ Notebook เข้าไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตครับ
  • ห้องสมุดบรรยากาศดีนะครับ

ขอบคุณครับ