ความเห็น 43120

ผิวหนังน่ารู้ ตอน...อาหารเสริมชลอความชราของผิวพรรณ ความคลุมเครือที่ขายได้จริงหรือ? ตอนที่ 1

Biz
IP: xxx.157.180.27
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(Dietary supplement) โดยประสบการณ์แล้วตัวเองในฐานะที่เคยทำงานในร้านยาแบบห่วงโซ่ขนาดใหญ่ของประเทศไทย พบพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าสนใจสินค้ากลุ่มนี้จากการโฆษณา โดยใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์เช่นดารา เป็น brand ambassador...หรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดใช้แล้วบอกต่อว่าดี...ก็เลยอยากลองบ้าง....ซึ่งการที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสารที่นำมาใช้นั้นได้ผล 100 % หรือไม่นั้น อาจทำได้ยากกว่าสารที่นำมาใช้เป็นยา เช่นกินพาราเซตามอล 10-15 นาทียาออกฤทธิ์แล้วไข้ลด....แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับไม่ใช่....ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายมักจะบอกให้ใช้เป็นระยะเวลาพอสมควร และไม่ได้มีการยืนยันผลที่ชัดเจนว่ากินแล้วจะได้ผล....คิดว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่ต้องการใช้มากกว่า....เขาพร้อมที่จะจ่ายแพงเพื่อแลกกับความสวยงาม...แต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายต้องแน่ใจว่าไม่ทำให้เกิดโทษกับร่างกาย....อย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการเรียกเก็บสินค้ากลุ่มนี้เนื่องจากว่าพบการปนเปื้อนสารบางอย่างที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้....หรือไม่มีบางตราสินค้าที่แอบนำเอายาที่ใช้สำหรับลดน้ำหนักไปผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สำหรับลดความอ้วนซึ่งทาง อย.ก้ได้เรียกเก็บคืน...เป็นการที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ให้ผลในการใช้ไม่ 100 % เหมือนกับยา.....และเป็นที่น่าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มี product life cycle ที่ไม่ยาวนักอย่างมากก็แค่ 5 ปี บางตัวแค่ปี 2 ปี ก็ตายแล้ว ต้องมีการเพิ่มสูตร plus บาง advance บ้าง เป็นการแสดงถึงการทำการตลาดเพื่อให้มีสินค้าใหม่ตลอดสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยากลองเรื่อยๆ เพราะหากสารกลุ่มนี้ได้ผลจริงๆ100 %  product life cycle ต้องยาวกว่านี้แน่นอน....ในฐานะที่เราเป็นคนในแวดวงสารธารณสุขก็เพียงหรือแม้กระทั่งที่เป็นคนแนะนำเอง ก็บอกอย่างกลางๆขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้....

แต่อย่างน้อยผู้ผลิตมักจะอ้างที่มาของสารและความสามารถในการทำงานที่มีผลต่อร่างกาย จะจริงหรือไม่จริงทางผู้ผลิตก็เป็นผู้รับผิดชอบและโดยที่ไม่สามารถระบุถึงการทำงานต่อร่างกายได้อย่างแน่นอนการเข็มงวดในการขึ้นทะเบียนก็จะน้อยกว่ายา...และผู้ผลิตก็ชอบเพราะข้อจำกัดในการทำการตลาดน้อยกว่ายาแน่นอน....ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เพิ่มขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้ามีมูลค่านับพันล้านบาท