ความเห็น 4280

วิทยุท้องถิ่น : การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชุมพร

IP: xxx.113.70.8
เขียนเมื่อ 
   การกระจายอำนาจมาตรา 40 ทำไมวุ่นวาย ...ผลประโยชน์ของนายทุน เข้ามาบดบังสิทธิอันชอบธรรมของชาวบ้าน..วิทยุชุมชุน ที่เขาฝึกปฎิบัติเป็นศูนย์การเรียนรู้..มายาวนานโดยมีปรัชญา แนวคิด  ของชุมชน  เพื่อชุมชน  โดยชุมชน ต้องมาล่มสลายเพราะนายทุน............ กรมประชาสัมพันธ์ ควรช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ใช่ช่วยนายทุน  รัฐธรรมนูญ ฯ ใช้มา 8-9 ปี แล้ว แต่คนยังบิดเบิอน ...................................น่าสังเวช..ประเทศ....ไทย (เรื่อง มาตรา 40 )