ความเห็น 42577

R2R : ความรู้สึก"คุณอำนวย R2R"วันแรก

เขียนเมื่อ 

งานนี้คุณ "ชายขอบ"...ช่วยได้เยอะคะ ดุเป็นดุ...

บางเวลาที่ Relax ก็ผ่อนคลาย...

เป็นเวทีแรกที่อาจเรียนได้ว่า

ผู้เข้าร่วมมี"ความสุข"

ไม่หนีหาย...ไปไหน