ความเห็น 42517

รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549

มานิต
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะนำเอา อุดมการและหลักการในการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน ทั้ง 3 ข้อมาลงแยกแยะให้เห็นเป็นข้อ ๆ น่าจะดีนะครับ

อย่าลืมแวะไปน้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ไปเผยแพร่ให้ครูอาจารย์ด้วยก็แล้วกัน ที่ http://gotoknow.org/ymanit