ความเห็น 42430

ประหยัด...จนเป็นนิสัย..

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม...คะ...

ปกติก็จดๆ จ้องๆ...กว่าจะตัดสินใจซื้ออะไร...สักอย่าง

บางครั้ง...อาจผ่านไป...

และแวะเวียนมาดู...

หรือปล่อยเวลาผ่านไป...

หากความ"อยาก"ได้ยังคงมี...

ก็ค่อยทบทวนและตัดสินใจ...อีกครั้ง....