ความเห็น 42417

ขอขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

KPRUQA Team
IP: xxx.114.112.81
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์เรขา

(ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

 

อีกสักครู่จะนำเสนอ คู่มือการใช้งาน blog (ผลงานของสุภาพสตรี 2 ท่านผู้มีประสบการณ์การใช้ blog มาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1) 

อยู่ในรูปแบบ powerpoint  และ  pdf. ค่ะ

 

หากท่านกำลัง online และใช้งาน blog อยู่ ขอความกรุณารอสักครู่ค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

KPRUQA Team