ความเห็น 42232

การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบประสาทและประสาทสัมผัสในวัยสูงอายุ

jackiekku
IP: xxx.147.22.130
เขียนเมื่อ 
ขอแลกเปลี่ยนด้วยคนค่ะ พอดีที่ตึกมีผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม คนหนึ่งที่มาพักรักษา พบว่าช่วงประมาณ 22.00-24.00 น. จะมีอาการคันตามตัวและพบว่าอยากที่จะไปอาบน้ำ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการสับสนตลอด ซึงพยาบาลเองจะต้องตระหนัก หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุและค่อยให้ข้อมูล จะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด ที่สำคัญในโรงพยาบาลชุมชนเอง ญาติมีส่วนสำคัญอย่างมากดังนั้น พยาบาลเองจะต้องให้ความรู้ญาติในการดูแลผู้ป่วยด้วย