ความเห็น 4191

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง

poll2500
IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวเข้มแข็งอีก จังหวัด คือ จังหวัดตรัง  สำหรับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับจังหวัดพัทลุง