ความเห็น 41871

อบรม Competency

เขียนเมื่อ 
เจตนาที่เป็นกุศล ผลแห่งกุศลย่อมเกิดตามมาค่ะ เจตนาและกาลเวลา.....เป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ ขอเป็นกำลังใจค่ะ