ความเห็น 41794

สภามหาวิทยาลัย : 27. แนวโน้มในอนาคต

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณหมออย่างยิ่งเลยครับ เพราะสภามหาวิทยาลัยปัจจุบันจัดตั้งขึ้นเพื่อมาให้รู้ว่ามีการจัดตั้งครับ แต่ละส่วนที่จัดตั้งขึ้นมาก็ทำงานใครทำงานมัน ต้องทำอย่างที่คุณหมอว่าก็คือนำส่วนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาผสานสนธิกำลังกันผสานกำลังคน คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายครับ เขาจัดตั้งมาแล้วก็ต้องผสานทำงานด้วยกันระดมสมองเพื่อมหาวิทยาลัยก้าวหน้าครับ แต่ปัญหาหลัก ๆ อันนี้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นอันหนึ่งครับ ก็คือ บุคลากรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไม่ให้ความสำคัญ สอน ๆ ๆ ๆกันอย่างเดียว จะไปแสดงความคิดเห็น เลือกตั้ง ลงสมัครก็ไม่ทำกันครับ ประชุม พูด คิดก็ยังไม่ทำกันเลยครับ สอนกันอย่างเดียวครับ ไม่สนใจในความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพราะแต่ละคนมีรายได้อันเกิดจากหน้าที่หลักกันอยู่แล้วครับ ทำให้คนที่ไปทำงานอยู่ข้างบนมักจะเป็นคนเดิม ๆ พอทำงานไปดีหรือไม่ดี คนข้างล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ช่วยคิด ไม่ช่วยทำ ไม่ช่วยตรวจสอบแก้ไข ข้างบนอยากทำอะไรก็ทำ ข้างล่างก็ไม่สนใจครับ ถ้าข้างล่างกับข้างบน อาจารย์ พนักงาน บุคลากร ผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย ร่วมมือร่วมแรงกันทำงานจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ๆ เลยครับ เพราะแต่ละคนในมหาวิทยาลัยจบสูง ๆ กันมาทั้งนั้นครับ แถมแต่ละคนก็เก่งฉกาจกันอย่างยิ่ง เพราะถ้าจบไม่สูง เรียนไม่เก่ง ก็ไม่สามารถมาเป็นอาจารย์คนกันได้ครับ (บางแห่งก็เลือกอาจารย์แทบไม่ได้เหมือนกันครับ) ดังนั้น ถ้าสภามหาวิทยาลัยรู้จักใช้สมองของบุคลากรเหล่านี้ จัดการความรู้ของคนเหล่านี้ได้ สุดยอดเลยครับ