ความเห็น 4178

ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

จากความเห็นของคุณหมอวิจารณ์ที่กรุณาส่งมาและขอให้เอาความรู้ที่นักเรียนรวบรวมจากการไปเรียนรู้ที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาลงเป็นตัวอย่าง  บังเอิญผมได้อ่านบันทึกของนักเรียนคนหนึ่ง ชื่อเด็กหญิงพิชชาภา  นันทเศรษฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เธอบันทึกไว้ว่า...

"หนูรู้สึกว่าสวนพฤกษศาสตร์ คือบ้านของหนู หนูคิดว่าระหว่างโรงเรียนและสวนพฤกษศาสตร์มีความสำคัญต่อหนู โรงเรียนคือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้ในเรื่องของพืชพรรณไม้ต่างๆมากมาย ซึ่งบางชนิดช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย"

(ที่มา : เอกสารการประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 19
หน้า 7)