ความเห็น 415431

หมอบ้านนอกไปนอก(26): ผู้มีพระคุณ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีน้องจิ

น้าหมอตามไปส่งกำลงัใจให้ไปสอบในwww.nongji.gotoknow.org คงได้รับแล้วนะ สอบเป็นยังไงบ้าง ขอส่งกำลังใจและอวยพรให้เยาวชนคนเก่งคนนี้ประสบความสำเร็จครับ