ความเห็น 41514

วันนี้... ครบ 1 ปี GotoKnow.org

นนทลี
IP: xxx.128.109.237
เขียนเมื่อ 
พบคุณชายขอบที่ GotoKnow 1 ขวบ ครั้งนี้ รู้สึกว่าอ่อนหวาน (เพราะไม่กินหวานหรือเปล่า) มาก ... กว่าที่พบกันที่บ้านผู้หว่านนะคะ