ความเห็น 41443

ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

รัน
IP: xxx.120.35.7
เขียนเมื่อ 

เขียนบทความได้ดี สามารถให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย