ความเห็น 41415

ขอขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์เรขา เข้าสู่ planet  "We Love KPRU2" ค่ะ