ความเห็น 41317

องค์กรสมัยใหม่ อย่างไรดี

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...                              
  • คนเก่ง+ไม่ดี = อันตรายมากกว่าคนไม่เก่ง+ดี...
    จริงครับ
  • เรื่องนี้คล้ายแนวพระราชดำริที่ว่า สังคมมีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่ควรให้คนเลวปกครอง ควรให้คนดีปกครอง

ถ้าสังเกตดู... เวลาคนเลวปกครองมักจะใช้วัฒนธรรม "ABS" มอมเมาผู้คน... 

- ABS ไม่ใช่ anti-brake lock system ที่ใช้ป้องกันล้อล็อค(ตาย)เวลาเบรคในรถชั้นดี

-ABS ในที่นี้... หมายถึง ask, borrow & seeding...

(1). Ask / "ขี้ข้อ"... คนดีส่งเสริมให้คนทำงานเลี้ยงชีพ คนเลวมักจะส่งเสริมให้คนเรียกร้องสิทธิประโยชน์ ไม่ทำงาน ชอบ(โกงมา)แจกแบบ "สลาก(โกงแล้ว)กินแบ่ง"
(2). Borrow / "ขี้ยืม"... คนดีส่งเสริมให้ประหยัด ไม่ก่อหนี้ คนปลอดหนี้มีทุกข์น้อยกว่า อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ คนเลวมักจะส่งเสริมให้คนก่อหนี้ มีสุขชั่ววูบ มีทุกข์ทยอยไปนาน
(3). Seeding / "เส้นสาย"... คนดีส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา คนเลวมักจะส่งเสริมเส้นสาย ญาติพี่น้อง พรรคพวกของตัวเอง เปรียบคล้ายมะเร็งที่แพร่กระจายในเยื่อบุช่องท้องคล้ายวัชพืช

ถ้าสังเกตองค์กร...องค์กรอาจจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ องค์กรสุขภาพดี (healthy) องค์กรเนื้องอกดี (tumourous) และองค์กรเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (cancerous)

(1). องค์กรสุขภาพดี (healthy)... ประสิทธิผลดี บริหารโดยธรรม
(2). องค์กรเนื้องอกดี (tumourous)... มีคน หรือหน่วยงานบางส่วนมีประสิทธิผลต่ำ ทำงานกินแรงคนอื่น หรือค่าจ้างสูงผิดปกติ เช่น คนขับรถเงินเดือนเป็นหมื่น + สวัสดิการต่างหาก ทั้งๆ ที่เงินเท่ากันจ้างคนอื่นดีกว่านี้+ถูกกว่านี้ได้ ฯลฯ
(3). องค์กรเนื้อร้าย (cancerous) หรือมะเร็ง... หัวหน้าหน่วยงานโกงกิน และใช้วัฒนธรรม ABS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ