ความเห็น 413

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

ผู้ต้องการแสดงความคิดเห็น
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แม้ว่าจะมีรายได้ที่แตกต่างกันก็ตาม เช่นเดียวกับความตายที่ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนต่างก็พบจุดจบเช่นเดียวกัน                                                                      บางคนมักจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เพราะไม่ต้องการเสียเงินจำนวนนั้นไป แต่การเสียภาษีเป็นจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียเปรียบที่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากให้กับรัฐ แต่แสดงถึงประสิทธิภาพในการหารายได้ของบุคคลเหล่านั้น อีกทั้งเงินที่ได้รับจากการเสียภาษีของประชาชนถือเป็นรายได้หลักของรัฐที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ ซึ่งประชาชนที่ทำหน้าที่เสียภาษีย่อมได้รับผลประโยชน์จากการเสียภาษีนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และหากประชาชนไม่ยอมเสียภาษีแล้วประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไร?

สมาชิก

1.น.ส.ณํฐพร            ปรีชาติวงศ์        4635082

2.น.ส.นิศากาญจน์     แก้วทอง          4635142

3.น.ส.ปิยะพร           วิทิตปัญญาวงศ์  4635171

4.น.ส.พูลสุข            ศรีนวมะ           4635198

5.น.ส.มณีรัตน์          พยุงวงษ์           4635219

6.น.ส.รัตนา             ศรีกุล               4635239

7.น.ส.วารุณี             ภาสกรโกศล      4635269

8.น.ส.สุลาวัณย์        กุลประสิทธิ์        4635334