ความเห็น 410280

วิธีการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 
     เทคนิคการสอนที่หลากหลายของน้อง    ถือเป็นเทคนิคการสอนที่ดี  ซึ่งต้องการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน   ความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ไม่เท่ากันให้มีความเข้าใจมากขึ้น   อีกอย่างการให้เพื่อนที่เก่งช่วยสอนเพื่อนที่อ่อนก็เป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่งที่พี่ก็คิดว่าได้ผลพอสมควร    เพราะเด็กจะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น   จากประสบการณ์ที่พี่ก็เคยเรียนมาโดยเพื่อนพี่ก็ช่วยกันเหมือนกันและพี่ก็เข้าใจดี