ความเห็น 410073

สิ่งมุ่งหวัง อาจมิใช่ปลายทาง

เขียนเมื่อ 

ถ้าทุกคนมุ่งมั่นวันหนึ่งเราก็ได้สิ่งดีๆถึงแม้ไม่ใช่รางวัล