ความเห็น 41

บทเรียน จาก Dialogue (ตอนที่ ๒)

moleudee
IP: xxx.150.100.2
เขียนเมื่อ 

พอดีเป็นผู้เข้าร่วม Dialogue ในครั้งนี้ ขอ share ประเด็นว่าการทำDialogue ถ้ามองในมิติคนพุทธ  จะเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เข้าใจซึ่งกันและกัน  แต่สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน เราห่างไกลเรื่องศาสนา เพราะต้องทำแต่งาน  พึ่งเทคโนโลยีมากไปหน่อย  เลยไม่ค่อยเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ติด Logic ไปหน่อย  เห็นด้วยกับการนำ Dialogueมาใช้ค่ะ  ประทับใจ,มากค่ะจากการได้ร่วมทำที่มน.ที่ผ่านมา 

                                Moleudee