ความเห็น 4062

ธรรมะ ๔ ประการสำหรับ KM

ชัชวาล คงผึ้ง
IP: xxx.19.237.202
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดแนวคิด ทฤษฏี การจัดการความรู้อย่างเต็มรูปแบบครับ