ความเห็น 4061

อุปสรรคของความสำเร็จ สู่กิจกรรม TQM บทที่ 1

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน LEE

 ขออนุญาต ออกความคิดเห็น การทำ TQM (ซึ่งรากเหง้า มาจาก USA ) หรือ การทำ TQC ( ซึ่งรากเหง้ามาจาก Japan )  เป้นเรื่องที่ต้องใช้ ภาวะ"ผู้นำ" เป็นตัวชูโรง (ไม่ใช่ผู้บริหาร) จุดเน้นต้องมาจากการได้ใจ ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุง

 ทุกอนูในองค์กรต้องเปิดใจครับ ไม่ยึดติด ไม่ยึด"องค์กู" ต้องดู "องค์กร" เป็นหลักครับ

 ด้วยความศรัทธาในการทำงานแบบมีส่วนร่วมครับ

 JJ