ความเห็น 40587

การศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ ก้าวใหม่ของการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนายบอนด้วยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น krutuk เองก็กำลังศึกษาเทคโนโลยีนี้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อมวลชนต่อไปค่ะ ถ้านายบอนมีอะไรดี ๆ ที่จะแนะนำ เชิญได้นะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ