ความเห็น 40455

หมอไทย น่าจะอายุยืน

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • (1). เรื่องนี้ขอเดาว่า น่าจะเป็นการสำรวจจากแบบสอบถาม... บางทีแบบสอบถามก็มีขีดจำกัดเหมือนกัน เช่น คนตอบอาจจะตอบดีเกินจริงก็ได้ ฯลฯ
  • (2). เรื่องนั่งสมาธิแล้ว "เห็น" หรือไม่เห็นอะไรนี่ ผมไม่มั่นใจ เรียนเสนอให้อาจารย์ลองหาโอกาสอ่านวิสุทธิมรรคอรรถกถา และฎีกาปรมัตถมัญชุสาก่อน
  • (3). คัมภีร์เหล่านี้(วิสุทธิมรรค+ฎีกา)แสดงเรื่องสมาธิไว้ละเอียดมาก และไม่ตรงกับที่คนไทยเกือบทั้งหมดเข้าใจ...
  • (4). เท่าที่ทราบ... การไปเป็น "ผีบ้าน"... หากว่าจริง จะมีโอกาสเป็นได้หลายรูป ที่พบมากคือเปรต(เปรตบางพวกมีวิมาน และมีรูปงามได้ เนื่องจากทำบุญ+บาปสลับกันต่างเวลา เช่น ฆ่าสัตว์กลางคืน รักษาศีลกลางวัน ฯลฯ เรียกว่า "เวมานิกเปรต") หรือเป็นเทวดาชั้นต่ำ