ความเห็น 4042

จะเลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-Courseware ชนิดไหนดี

มด
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

   ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้เคยจัดซื้อซอพท์ด้าน E-learning ของ IBM มาใช้ซึ่งองค์ประกอบการใช้งานส่วนใหญ่สามารถทำได้เกือบจะทั้งหมดที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น
1. การใช้ Live session ผ่านเวบแคมครั้งละหลายๆ คน ไม่เกิน 50 ผู้ใช้ (รวมถึงการพูดคุยผ่านไมค์)
2. การใช้ Chat ระหว่างการสอนร่วมกับ การนำเสนอแผ่นสไลด์
3. มีโมดูล CMS+LMS
4. การลงทะเบียน การเลือกวิชา
5. การจัดกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ควบคุมวิชา ผู้สอน ผู้เรียน admin หรือ backup และอื่นๆ
   แต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีคือความร่วมมือของผู้สอน ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับการการสอนผ่านระบบ E-learning แบบต่างๆ และสิ่งที่ต้องการลำดับต่อมาคือ รูปแบบการบริหารจัดการสอนผ่านระบบ E-learning
   เพราะที่คณะเองก็ผลิตออกมาหลายวิชา แต่ยังไม่สามารถเอามาใช้ได้ เนื่องจากยังขาดการจัดการ และมักมีปัญหาเรื่องการติดตามเนื้อหา (ส่วนใหญ่มักจะให้มาเป็นแผ่นสไลด์ หรือไม่ก็จากกระดาษที่มีการบันทึก)