ความเห็น 40371

"เทคโนโลยีสารสนเทศกันแนวโน้มของโลกในอนาคต"

เขียนเมื่อ 

นึกว่าเสร็จแล้วก็เลยเข้่ามาดู