ความเห็น 402609

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ sasinanda

           ข้อมูลเยอะดีครับ ขออนุญาตนำไปอ้างอิงด้วยครับ

           ในวงการสุขภาพที่ผมทำงานอยู่ในปัจจุบัน  ก็ตื่นตัวกับสังคมผู้สูงอายุครับ  แล้วปัญหาก็คือการขาดผู้ดูแล  จึงต้องตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุมาดูแลกันเองด้วย  ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่อง การดูแลตนเอง การดูแลเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย และก็ให้มีบทบาทในสังคมที่อยู่

           การดูแลผู้สูงอายุ  ส่วนสำคัญอีกประการน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจน่ะครับ  ในทางสุขภาพเองก็ยังไม่มีการเตรียมพร้อมกันนักสำหรับจิตวิทยาผู้สูงอายุ

             ในทางธุรกิจ หากเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธรรมมะ หรือธรรมชาติ  น่าจะดีนะครับ   แล้วเรื่องการจัดหาอุปกรณ์หรือพาหนะเดินทางที่เหมาะสมและปลอดภัยก็คงจะมีการพัฒนา

              เรื่องสถานออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุก็น่าจะดีนะครับ