ความเห็น 40199

การสร้างเอกสารตามรูปแบบที่ FreeBSD และที่อื่นๆ ใช้ แนะนำเทคนิคของการใช้ Docbook (ตอนที่ 3)

เขียนเมื่อ 
"The ThaiBSD.COM" Q & A

"The ThaiBSD.COM" Q & A

1. การติดตั้ง FAMP แบบ ดานาส **
2. ติดตั้ง perl?
3. การติดตั้ง MySQL4.1 ผ่าน Ports
1.

การติดตั้ง FAMP แบบ ดานาส **

โปรแกรมที่ติดตั้ง การเรียกใช้ URL Freebsd 6.0 cvsup Perl http://www.thecyberoutlets/cgi-bin/test.cgi apache2 http://www.thecyberoutlets.com/ MySQL4.1 PHP5.0.4 http://www.thecyberoutlets.com/test.php ใช้ได้ phpMyAdmin 2.6.3 http://www.thecyberoutlets/pma/ ZendOptimizer-2.5.7-i386 unzip552.tar.gz Mambo http://www.thecyberoutlets/mambo/index.php phpsysinfo-2.3 http://www.thecyberoutlets.com/phpsysinfo- dev/index.php ใช่ได้ Webalizer 2.01 http://www.thecyberoutlets.com/webalizer/ openwebmail 2.51 http://www.thecyberoutlets.com//cgi- bin/openwebmail/openwebmail.pl mrtg-2.12.2,1 
2.

ติดตั้ง perl?

การติดตั้ง Perl5.8 top 
 1. #cd /usr/ports/lang/perl5.8
 2. เนื่องจากมีเวอร์ชั่นเก่าที่ติดตั้งมาพร้อม FreeBSD อยู่ก่อนแล้ว ให้จัดการลบออกก่อน
 3. #make deinstall && make clean
 4. เริ่มติดตั้ง
 5. #make \ ? WITHOUT_PERL_64BITINT=yes \ ? WITH_THREADS=yes \ ? ENABLE_SUIDPERL=yes \
 6. ? install clean
3.

การติดตั้ง MySQL4.1 ผ่าน Ports

แนะนำให้ติดตั้ง MySQL ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ สำหรับการติดตั้งโปรแกรมทั้ง 4 ตัวข้างต้น top 
 1. $ su
 2. # cd /usr/ports/databases/mysql41-server
 3. # make \
 4. install clean
 5. # pico /etc/rc.conf
 6. เพิ่มคำสั่ง mysql_enable=”YES” เข้าไป
 7. reboot เครื่องใหม่
 8. สามารถทดลองเรียกใช้งานได้ด้วยคำสั่ง mysql
 9. เพื่อความปลอดภัยให้ใส่รหัสเพื่อเข้าไปใช้ MySQL
 10. ด้วยคำสั่ง mysqladmin ดังนี้
 11. # /usr/local/bin/mysqladmin -u root password 'password ที่ต้องการ'
 12. # /usr/local/bin/mysqladmin -u root -h servername password 'password ที่ต้องการ'
 13. สำหรับ MySQL ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้แล้ว
 14. # mysql -u root -pzxcvbn Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 22 to server version: 4.1.10a Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. mysql> exit