ความเห็น 400024

ประโยคกินใจ (1) ในตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2550

เขียนเมื่อ 

น้องปลาเค็ม

  • เป็นการระลึกว่า  คำสอนของคนโบราณ"การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการปฏิบัติที่มีคุณค่าเป็นเสน่ห์ของชาวไทยเรา " .
  • ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมครับ