ความเห็น 400017

ประโยคกินใจ (1) ในตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2550

เขียนเมื่อ 

น้องวิศรุต

  • โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว คนก็อยากมีมิตรมีเพื่อน  แต่ในบางบริบทก็ยังมีกำแพง  ที่เจ้าตัวก็ไม่รู้
  • การที่จะรู้ได้ต้องหันหน้า ล้อมวงคุยกัน
  • คงต้องอาศัย KM  เป็นเครื่องมือช่วย