ความเห็น 399

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/2548(การจัดทำ KM work shop 7)

ผู้สังเกตการณ์
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 
แนวคิดในการทำ KM ดีมาก แต่ในทางปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ คงต้องหนักใจ