ความเห็น 39873

สถานะของคนที่ถือบัตรสีเหลือง--เหมียว

เขียนเมื่อ 

น่าจะใช้ชื่อน้องเหมียวเป็นชื่อบันทึก เวลาค้นภายหลังจะได้เจอค่ะ