ความเห็น 39872

สถานะของคนที่ถือบัตรสีเหลือง--เหมียว

archanwell
IP: xxx.9.100.62
เขียนเมื่อ 

บัตรเหลืองอันนี้

น่าจะเป็นบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจ๊ะ

ซึ่งสถานะบุคคลตามกฎหมาย ก็คือ เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในประเทศไทย

แต่ในวันนี้ มีมติคณะรัฐมนตรีให้สัญชาติไทยแล้ว

แต่อีกเหมือน กระบวนการแปลงมติคระรัฐมนตรีให้มีผลทางปฏิบัติยังมีปัญหามาก คงต้องปรึกษาทางบ้านพิษณุโลกค่ะ