ความเห็น 39871

สถานะของคนที่ถือบัตรสีเหลือง--เหมียว

archanwell
IP: xxx.9.100.62
เขียนเมื่อ 

ในประการแรก เพื่อที่จะกำหนดสถานะบุคคลของเขา เราคงต้องทราบว่า พ่อแม่ของเขาเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ มีพยานหลักฐานอะไรไหม รัตน์ลองโทรสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ อาจต้องซักถามไล่จากพยานเอกสาร พยานบุคคล ยายและน้ายังอยู่ น่าจะเป็นไปได้

 ในประการที่สอง เรื่องสิทธิทางการศึกษานอกพื้นที่ ก็น่าจะได้ เป็นโอกาสทางการศึกษาของเขา เทศบาลน่าจะเข้าใจผิด สังเกตนะ เทศบาลแม่สอดอีกแล้ว แสดงว่า ทัศนคติน่าจะมีปัญหา เราคงทำได้ ดังนี้ (๑) สอนกฎหมายว่าด้วยสิทธิทางการศึกษาให้แก่น้องเหมียว ซึ่งตรงนี้ ต้องหารือเตือนล่ะ (๒) ทำจดหมายแจ้งเทศบาลแม่สอดถึงสิทธิทางการศึกษา ตรงนี้ต้องหารือชลว่า ควรทำเลยดีไหม (๓) ทำจดหมายแจ้งเรื่องนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ก็คงต้องชลอีกเหมือนกัน

เรื่องนี้ ยังคงไม่ต้องตามด๋าวมาฟ้องคดี