ความเห็น 397549

“ปลูกเห็ดป่าที่อำเภอเขื่องในช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อย่างไร”

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ. อุทัย

มารายงานว่า เห็ดป่าที่เราช่วยกันเพาะที่ดงหลวงเมื่อปีก่อน ดูเหมือนจะได้ผลครับ แปลงของผู้ช่วยผมที่นำเทคนิคมาประยุกต์ใช้มีเห็ดขึ้นแล้ว แต่ขอยืนยันอีกสองสามแปลงแล้วค่อยรายงานผลเพิ่มครับ