ความเห็น 396290

สังเวชนียสถาน (3)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณอภิญญา

  • เรื่องสังเวชนียสถานนี่... ผมเตรียมภาพไว้เกิน 1,000 ภาพ ทว่า... มีภาระงานมาก และไม่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้ (หอพักในโรงพยาบาลไม่มีอินเตอร์เน็ต) เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตก
  • การนำภาพขึ้น Go2know จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง + เวลา
  • ขออภัยจริงๆ ครับ...
  • เรียนเสนอให้ค้นหาภาพใน Google ดูก่อน