ความเห็น 39454

สภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วได้แนวคิดดีๆ มากมาย เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่หายากในประเทศไทย เป็นกำลังใจให้นะครับ