ความเห็น 39281

พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล

IP: xxx.121.104.213
เขียนเมื่อ 

อยากให้ไปอ่านของอาจารย์ประพนธ์ด้วยค่ะ   beyondkm.gotoknow.org     อาจารย์บรรยายได้ประทับใจมากค่ะ     ส่วนของผ.อ. มัวแต่ลุ้นนายกเพราะขณะที่ท่านนำพวกเราร้องทรงพระเจริญพวกเราร้องตามแต่พอท่านหยุดพวกเราก็หยุดตาม     ขณะนั้นในหลวงยังไม่เสด็จกลับ     เราอยากจะถวายพระพรอีกแต่ไม่มีพี่เลี้ยงที่จัดเป็นทีมให้เราร้อง     งานครั้งนี้ไม่มีการบังคับ     ใครอยากไปก็ไป     คนที่ไปครั้งนี้ทราบว่ากระทรวงจะขอเหรียญให้     ขณะที่ท่านเสด็จกลับหมอชวนพี่ประภาศรีว่าเราจะถวายพระพร ทรงพระเจริญอีกดีไหม     น้องจากสคร. บอกว่าอย่าเลยพี่เพราะไม่ได้นัดกันกับกระทรวงอื่น