ความเห็น 39214

ถ้าพวกเรารักในหลวง - ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.ประพนธ์สำหรับน้ำตาที่ไหลระหว่างอ่านบันทึกนี้อีกครั้งค่ะ เชื่อว่าเราคนไทยทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันต่อพระองค์ท่าน

อยากให้ความรู้สึกนี้ฝังลึกอยู่ในตัวตนของเราทุกขณะจิต ไม่ให้จางลง เลือนไปเมื่อบรรยากาศการเฉลิมฉลองสิ้นสุด หรือเมื่อเราไม่ได้เห็นภาพพระองค์ท่านตรงหน้า อยากให้คำสอนและวิถีปฏิบัติของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนลงมือทำ ตั้งใจทำ ทุกลมหายใจเข้าออก

สัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ได้ค่ะ