ความเห็น 3918

การวางแผน(Planning) สำคัญกว่าตัวแผน (Plan)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ หมอ พิเชฐ

  บางท่านไม่ยอมใช้ว่า " วางแผน " ครับ กลัวว่า "ลืมวาง" แล้วไม่ได้นำมาใช้ครับ ใช้คำว่า " จัดทำแผนร่วมกัน" น่าเป็น "ศิริมงคล" ดีครับ ขอให้ประสบความสำเร็จ ใน ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ครับ

 ด้วยความเคารพ

 JJ