ความเห็น 391039

BAR “มหกรรม KM ภูมิภาค” : (3) การเข้าร่วมห้องย่อย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ.หมอ JJ ที่กรุณาส่งข่าว ผมจะให้ตูนส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน อ.ประจักษ์ มาร่วมงานมหกรรม KM ภูมิภาคกับเราด้วยครับ