ความเห็น 390713

BAR “มหกรรม KM ภูมิภาค” : (3) การเข้าร่วมห้องย่อย

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองวิบูลย์ มาให้กำลังใจครับ อย่าเครียดหลายครับ ฝากรูปสด สด คุณอำนวยแห่ง UKM รศ.ประจักษ์ หมดเวลาทำงาน ตามวัยครับ

Pj2007v8