ความเห็น 390385

งานส่งเสริมสุขภาพของนิสิตทันตะ มน. ที่อุ้มผาง

นทพ.วิชุนี
IP: xxx.24.133.49
เขียนเมื่อ 

ตอนแรกพวกหนูจะลงไปทำโครงการกับกลุ่มครูดอยซึ่งเป็นครูที่อยู่ประจำหมู่บ้านที่ห่างไกลและเป็นที่ปรึกษาของคนในหมู่บ้านเพราะจะอยู่กินที่นั่นตลอด ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาและไม่ค่อยรู้ภาษาไทย แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของระยะเวลาเพราะครูดอยจะลงมาที่อำเภอแค่เดือนละ 1 ครั้ง หนูก็เลยเปลี่ยนไปทำโครงการกับกลุ่มครูพื้นที่ราบ(ประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล) โดยลงไปดูพื้นที่ ดูบทบาทของครูในการสอน ดูนักเรียนที่มาเรียน แล้วก็มาวิเคราะห์บทบาท สภาพแวดล้อมต่างๆ หลังจากนั้นจึงนัดครูพื้นที่ราบทั้งหมด 4 คน มาร่วมพูดคุยเรื่องสุขภาพของนักเรียนกศน. เนื่องจากครูเหล่านี้ใกล้ชิดกับเด็กจึงรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเด็กสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ เวลาพ่นยาฆ่าแมลงตอนทำไร่จะไม่ปกปิดร่างกายให้มิดชิด มีวัยรุ่นบางกลุ่มติดบุหรี่ เป็นต้น จึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรื่องที่สนใจจะทำร่วมกันมากที่สุดก็คือเรื่องการสื่อสารภาษาไทยเพราะเมื่อเด็กมีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยแล้ว เขาจะสามารถหาความรู้ด้านอื่นได้ด้วยตัวเขาเอง แต่การดำเนินงานในครั้งแรกเราลองลงไปที่ศูนย์การเรียนตำบลแม่กลองซึ่งมีนักเรียนที่เป็นคนไทยอยู่มากครูจึงลงความเห็นกันว่าควรเปลี่ยนเป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเพราะศูนย์นี้มีปัญหาเด็กผู้ชายบางกลุ่มติดบุหรี่ โดยจะทำเป็นโครงการนำร่อง จากนั้นก็นำมาสรุปผลและคิดแนวทางโครงการเรื่องการสื่อสารต่อไป และวางแผนในการขยายผลต่อไปถึงครูดอย(เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่เราอยากลงไปทำ)ในวันที่จะมีการประชุมประจำเดือนของ กศนค่ะ