ความเห็น 3872

มมส. เป็นเจ้าภาพ UKM ครั้งที่ 4

จันทร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เกิดความเข้าใจผิดนิดน้อย  เห็นชื่อบล็อกแล้วคิดว่าเป็นชุมชนใหม่   อย่างไงเสีย  ถ้าคุณ wichit มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของมมส.  ก็ให้สร้างชุมชนการจัดการความรู้ มมส. ด้วยนะคะ ดิฉันจะมาจอยด้วยคน