ความเห็น 3870

มมส. เป็นเจ้าภาพ UKM ครั้งที่ 4

จันทร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่มีชุนชนการจัดการความรู้ของ มมส.  ถ้าท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องท่านให้ความสนใจ   การจัดการความรู้  การนำเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนา มมส.  คงจะทำให้มมส. มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ดิฉันขอสมัครร่วมชุมชนตามกระบวนการของ gotoknow ไม่ได้  จึงขอสมัครด้วยข้อคิดเห็นนี้นะคะ