ความเห็น 38676

ชีวิตในหลวง คัมภีร์แห่งการใช้ชีวิต

เขียนเมื่อ 

แล้วอย่าเหนื่อยที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ