ความเห็น 38538

กระบวนวิชา 1213-734 (เฉลยคำถามข้อ 11-13)

อรรถชัย จินตะเวช
IP: xxx.183.155.63
เขียนเมื่อ 
ยังเลยครับ ในรุ่นต่อไปอาจารย์ต้องพยายามมากกว่าเดิม